Audyty technologiczne
Rozpoczynamy wzornicze audyty technologiczne! Od 8 lipca 2013 r. uruchamiamy wzornicze audyty technologiczne będące kolejnym narzędziem Dolnośląskiej Sieci Wzornictwa Przemysłowego, z którego mogą skorzystać przedsiębiorstwa z regionu. Celem wzorniczego audytu technologicznego będzie ocena potencjału i potrzeb wzorniczych przedsiębiorstw w zakresie wprowadzanych na rynek nowych produktów i usług.
OCENA
Jest OK!
08/07/2013

Audyty polegają na eksperckiej analizie firmy, której wynikiem jest raport wskazujący stan faktyczny, jak również  kierunki działań pozwalających możliwie najpełniej wykorzystać potencjał wzrostu konkurencyjności wynikający z zastosowania wzornictwa.

Wykonawcą audytów jest Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej.

Dotychczas przedsiębiorcy mogli skorzystać z oferty projektu poprzez uczestnictwo w warsztatach i konsultacjach Centrum Innowacji i Design, platformie internetowej siec.asp.wroc.pl oraz wziąć udział w zamieszczonym na niej audycie wstępnym. Ma on formę ankiety   internetowej, zbierającej  podstawowe  informacje  dotyczące  wiedzy i doświadczeń danego przedsiębiorstwa w zakresie zastosowania wzornictwa w biznesie. Wypełnienie tej ankiety jest warunkiem koniecznym, aby przejść do właśnie uruchomianego, głębszego poziomu wsparcia przedsiębiorstw. Kolejnym etapem będą prace zespołów wdrożeniowych dające możliwość skorzystania z finansowanych ze środków projektu usług wzorniczych na rzecz przedsiębiorstwa.

 Jednocześnie, wzmacniając ofertę projektu skierowaną do przedsiębiorstw, Centrum Innowacji i Design przy Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu proponuje dodatkowe działania związane z upowszechnianiem wykorzystania wiedzy wzorniczej w praktyce gospodarczej:

·         specjalistyczne konsultacje w dziedzinie zgodnej z profilem działalności przedsiębiorstwa

·         prezentacje dotyczące wzornictwa  i aktualnych trendów w zakresie profilu produkcji lub usług

·         pomoc w nawiązaniu współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu przy nowych wdrożeniach, konkursach i projektach

 Szczegółowy zakres działań będzie każdorazowo określany w odrębnych porozumieniach zawieranych z przedsiębiorstwami przystępującymi do współpracy, w zależności od ich potrzeb.

 Miejsce składania wniosków:

Biuro Rozwoju Gospodarczego
Urząd Miejski Wrocławia
Ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław
pok. 115

tel.: 71 777 7245
       71 777 9359

e-mail: wzornictwo@um.wroc.pl

załączniki: 

Regulamin wsparcia przedsiębiorstw w ramach projektu DSWP

Formularz wniosku uczestnictwa we wzorniczym audycie technologicznym

Formularz informacji o wnioskodawcy pomocy de minimis

Formularz oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis