30/06/2015
Opis

Pracownia Projektowania Obiektów i Przestrzeni Interaktywnych 

prowadząca: dr. Dominika Sobolewska, współprowadząca: Patrycja Mastej

Podstawowym celem pracowni jest prowadzenie badań i eksperymentów w zakresie projektowania obiektów i instalacji przestrzennych z położeniem nacisku na ich interaktywnych charakter. Przyglądamy się nowym paradygmatom projektowania badamy znaczenie interaktywności w jej szerszym społecznym kontekście. 
Ważnym założeniem naszego laboratorium jest rozszerzanie o nowe aspekty dotychczas podejmowanej problematyki stosowania systemów interaktywnych oraz multimedialnych w sztuce i dizajnie.