ATMO LAMP Arturo Erbsman’a
ATMO LAMP Arturo Erbsman’a używa zjawiska kondensacji wody w celu rozproszenia światła.
OCENA
Jest OK!
06/09/2014

Arturo Erbsman ponownie zatrudnia przezroczystą ciecz do stworzenia lazurowego blasku „polarnego światła ".Zaprojektowana przez niego lampa wykorzystuje efekt kondensacji wody, aby rozproszyć światło, tworząc,  przy tym, efekt  „napowietrzenia” i zroszonia obiektu.

Oprawa zdobyła nagrodę w 2014 roku na  Biennale INTERIEUR, gdzie premiowane są projekty prezentujące wpływ nowych technologii i materiałów w dziedzinie projektowania produktu.