Kolejne dwie rekomendacje do wdrożeń
16 czerwca 2014 r. odbyło się drugie spotkanie komisji oceniającej wnioski o uczestnictwo we wdrożeniach. Do naboru zostało zaproszonych 8 przeaudytowanych wcześniej przedsiębiorstw, z czego 5 zdecydowało się złożyć wnioski. Wszystkie one zostały uznane jako zgodne z warunkami projektu i skierowane do oceny merytorycznej.
OCENA
Jest OK!
18/06/2014

Poszczególnym projektom przyznano następujące wartości punktów:

Eko-Kolor S.c.
Poprawa wizerunku spółki Eko-Kolor poprzez opracowanie i wdrożenie nowego wzornictwa przemysłowego
Liczba punktów uzyskanych przy ocenie merytorycznej: 26

Lectica Dariusz Piasecki
Przeprojektowanie narzędzia on-line do świadczenia nowej usługi firmy – TakPojade.pl względem komunikacji wizualnej wraz z wdrożeniem wniosków zawartych w raporcie audytu technologicznego (w tym opracowanie kompleksowego SIWZ TakPojade.pl)
Liczba punktów uzyskanych przy ocenie merytorycznej: 21

Medacol Sp. z o.o.
Opracowanie innowacyjnej linii preparatów kosmetycznych na bazie aktywnego kolagenu morskiego
Liczba punktów uzyskanych przy ocenie merytorycznej: 26

Oleowita Ewelina Narożna-Domska
Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej, w tym opakowań i broszur reklamowych dla zimnotłoczonych olejów kosmetycznych 
Liczba punktów uzyskanych przy ocenie merytorycznej: 31

Zakład Elektroniczny TATAREK Jerzy Tatarek
Kompleksowe opracowanie identyfikacji wizualnej firmy
Liczba punktów uzyskanych przy ocenie merytorycznej: 24


Komisja  mogła udzielić rekomendacje dwóm przedsiębiorstwo. Ze względu na równą ogólną liczbę punktów oraz równą liczbę punktów w ocenie według pierwszego kryterium (charakter usługi), o drugiej rekomendacji zadecydowała ocena według drugiego kryterium (wielkość przedsiębiorstwa). 


Podmioty, które otrzymały rekomendacje do środy, 25 czerwca 2014 r. muszą uzupełnić wniosek o uczestnictwo we wdrożeniu (wypełnienie cz. VI formularza) oraz złożyć wymagane załączniki zgodnie z ust. 34 Regulaminu uczestnictwa w wdrożeniach. Poniżej zamieszczamy formularze wymaganych oświadczeń:

Deklaracja uczestnictwa we wdrożeniu

Informacje wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis


Dokumenty należy składać w Biurze Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 4, pok. 115 w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:30.