Rozpoczynamy na drugą turę wdrożeń!
Dolnośląska Sieć Wzornictwa ogłasza drugi nabór do wdrożeń wzorniczych, czyli formy wsparcia polegającej na finansowaniu usług projektowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw.
OCENA
Jest OK!
28/05/2014

Nabór skierowany jest do 8 przedsiębiorstw, które jako pierwsze w tym roku przeszły w ramach projektu procedurę wzorniczego audytu technologicznego (dysponują raportem z tego audytu). Rozpoczyna się 28 maja 2014 r. i trwać będzie do 11 czerwca 2014 r. 

Nabór odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie uczestnictwa we wdrożeniach w ramach projektu Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego.

Wnioski należy sporządzać na formularzach stanowiących załącznik numer 1 do Regulaminu. 

Jednocześnie przypominamy, że do dyspozycji przedsiębiorstw zainteresowanych realizacją wdrożeń pozostają konsultanci Centrum Innowacji i Designu przy ASP Wrocław. Zachęcamy do skorzystania z ich pomocy przy przygotowaniu wniosków.

Do pobrania: