konferencja otwierająca
9 listopada 2012 roku na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych odbyła się konferencja otwierająca projekt „Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego – nowoczesne projektowanie narzędziem innowacji”. Wzięło w niej udział 114 osób, głównie przedstawicieli dolnośląskich przedsiębiorstw, przedstawicieli władz miasta i regionu oraz projektanci. Konferencja składała się z części wykładowej oraz panelu dyskusyjnego.
OCENA
Jest OK!
16/05/2013

Program konferencji:

 „Czy design to nowy kształt produktu? Czy designer pracuje w usługach i dla kogo właściwie są te projekty?” ,

prof.  Agata Danielak-Kujda z ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

 

„Projektant vs wdrożenie nowego produktu”,

Pani Katarzyna Pełka specjalista w projekcie „Design Silesia”,Zamek Cieszyn 


„Koncepcję, rozwój i wdrożenie nowego produktu”,

Michał Drożdż, koordynator Działu Projektowania i Rozwoju Produktów firmy Zelemer

 

Panel dyskusyjny pn. „Przedsiębiorstwo-projektant …trudne, łatwe rozmowy”.

 Moderator: prof. Gabriel Palowski, ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu

 

Eksperci:

Katarzyna Świętek,marketing menager firma Domar·         Wojciech Wesołek, projektant, asystent na ASP Wrocław  Agnieszka Leśniak-Banasiak, projektant, asystent na ASP Wrocław  Margareta Jarząbek,Członek Rady Nadzorczej Porcelana Krzysztof Sp. z o. o.

Jan Cegiełka, Creative Director MD Connetc, Dobroteka Meblarstwo Dobrodzieńskie  Łukasz Swiech,

Tematyka prelekcji została dobrana w taki sposób, aby z jednej strony inspirować i zachęcać do myślenia o innowacjach w kategorii potencjalnych wdrożeń w procesie produkcji, z drugiej zaś ukazywać realne możliwości podniesienia efektywności poprzez wzrost konkurencyjności na rynku.