Centrum Edukacji Ekologicznej
OCENA
Jest OK!
29/10/2013
Opis
Cel ekspozycji to zilustrowanie piękna i bogactwa naturalnego Doliny Baryczy wraz z jej stawami, zasobami
naturalnymi, ptasim rajem i szlakami turystycznymi. Idea jaka przyświeca Naturum to dotarcie tam, gdzie wzrok nie
sięga, ukazanie miejsc i zjawisk, które ze względu na lokalizację czy objęcie ochroną nie są bezpośrednio dostępne
dla zwiedzających. Największy w Polsce ornitologiczny rezerwat Stawy Milickie zademonstrowany zostanie jako
efekt swego rodzaju współpracy pomiędzy człowiekiem a przyrodą. Za pomocą poszczególnych stanowisk
przedstawione zostaną zależności pomiędzy człowiekiem a stawami i ptakami.
Prezentacja zagadnień związanych z Doliną Baryczy odbywać się będzie za pomocą innowacyjnych rozwiązań oraz
przy zaangażowaniu najnowszych technologii. Poszczególne stanowiska ekspozycyjne będą miały nowatorską formę,
stylistycznie nawiązując do środowiska naturalnego. Przekaz informacji oparty będzie na bezpośredniej eksploracji
obiektów i zjawisk. Edukacja przez interaktywną zabawę, z szacunkiem do przyrody to zadanie stawiane przed
Naturum, które będzie niezwykłą ofertą zarówno dla indywidualnych zwiedzających jak i dla grup zorganizowanych. Autorzy: Dominika Sobolewska / Katarzyna Jagiełło / Aleksandra Gajzler