bio
Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze to ośrodek wsparcia działań na rzecz rewitalizacji i rozwoju Nadodrza. Realizuje projekty społeczne, kulturalne i gospodarcze oraz dba o przepływ informacji między urzędami a mieszkańcami. Infopunkt stanowi nieformalne centrum integracji społecznej i otwarte miejsce spotkań, dyskusji, a także edukacji obywatelskiej i kulturalnej.
Info
Infopunkt Łokietka 5
http://lokietka5.pl/Home
infopunkt@lokietka5.pl
tel. 883047310