DSWP

Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego to projekt powstały w partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Akademii Sztuk pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Podstawowym celem DSWP jest „sieciowanie” środowisk powiązanych z szeroko pojętym wzornictwem oraz promocja designu na terenie Dolnego Śląska.

Do współpracy zapraszamy przedsiębiorców, naukowców, projektantów oraz wszystkich, którzy chcą pracować nad wdrażaniem nowych produktów i usług.

Projekt realizuje zamierzone cele poprzez szereg przedsiewzięć, tj. konferencje, warsztaty, seminaria, wystawy, audyty oraz wdrożenia.

Warsztaty

W ramach projektu organizowane są trzy rodzaje warsztatów: dla przedstawicieli przedsiębiorstw, dla projektantów oraz sieciujące, na których spotykają się zarówno podmioty świadczace usługi wzornicze, jak i mogące z takowych korzystać .

Warsztaty poświecone są, przede wszystkim, takiemu kształtowaniu współpracy w ramach procesu rozwoju produktów i usług, które obu stronom pozwolą wzmocnić potencjał regionalny w oparciu o zasoby naukowe, badawcze, projektowe i wzornicze.

· Warsztaty dla przedsiębiorców:
projektowanie produktów z perspektywy zarządzającego firmą – korzyści biznesowe, organizacja procesu, wsparcie merytoryczne.

· Warsztaty dla projektantów:
projektowanie dla rynku, ekonomika projektu, biznesowa prezentacja koncepcji produktu, prawo własności intelektualnej.

· Warsztaty sieciujące: projektanci - przedsiębiorcy:
współpraca przy realizacji projektów wzorniczych, studia przypadków projektowania produktów, wymiana kontaktów.

Wystawy

Konferencjom, seminariom i warsztatom towarzyszą wystawy prezentujące dorobek projektantów z regionu.

Pierwsza ekspozycja ukazujaca projekty nagrodzone i wdrożone została zaprezentowana w grudniu 2012 roku w nowym budynku Akademii Sztuk Pieknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Druga wystawa planowana jest na 2014 rok.
Obie prezentacje będą podróżowały po Dolnym Śląsku do końca 2014 roku.

· Audyty – wzorniczy audyt technologiczny
W ramach projektu powstało internetowe narzędzie ankietowe dla przedsiębiorstw, umożliwiające zbadanie potencjału w zakresie wykorzystania wzornictwa przemysłowego.

Dodatkowo 40 przedsiębiorstw z regionu, które uzyskają pozytywną rekomendację po wypełnieniu ankiety internetowej, będzie mogło przejść specjalistyczny audyt technologiczny z zakresu aplikacji wzornictwa przemysłowego. Otrzymane rekomendacje oparte zostaną o gruntowną analizę techniczną możliwości rozwoju przedsiębiorstwa, uwzględniającą trendy i zapotrzebowania rynkowe.

· Wdrożenia
Projekt przewiduje wsparcie współpracy dolnoślaskich przedsiębiorstw z instytucjami naukowo- badawczymi w obszarze wzornictwa przemysłowego przy realizacji projektów wdrożeniowych, np. opracowaniu dokumentacji technologicznej lub prototypu produktu.
Z narzędzia będzie mogło skorzystać 10 przedsiebiorstw, a maksymalna wartość wsparcia na usługi wzornicze, specjalistyczne i eksperckie dla pojedynczego projektu wdrożeniowego wyniesie 30 000 PLN.

Projekt Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.