Centrum Innowacji
i Design

Stworzone w ramach projektu Centrum Innowacji i Design przy ASP to miejsce koordynacji współpracy pomiędzy nauką a biznesem w zakresie wzornictwa przemysłowego.

Głównym zadaniem powstałego biura jest zapewnienie sprawnego przepływu informacji pomiędzy podmiotami uczestniczacymi w sieci współpracy: naukowcami, przedsiebiorcami, projektantami. Dzięki wsparciu ze strony konsultantów i ekspertów zainteresowani mogą dowiedzieć się, jak pozyskiwać partnerów, wzmacniać swoje kompetencje, wykorzystywać potencjał wiedzy do wdrażania nowych produktów i usług.

Koordynatorem CIiD jest prof. Gabriel Palowski gabrielpalowski@o2.pl

Zapraszamy do kontaktu