OCENA
Jest OK!
09/03/2015
Opis

ReOrder system – dyplom magisterski Patrycji Dąbrowskiej – promotor: prof. n. Piotr Jędrzejewski, współpraca: as. Piotr Stocki

Jest projektem kinetycznego ekranu ekspozycyjnego. Głównym medium, stanowiącym wypełnienie powierzchni ekranu jest trzcina. Materiał ten został wybrany, przede wszystkim ze względu na swoje właściwości haptyczne i akustyczne. Trzcina została  pocięta i wyeksponowana na sztorc. Tak potraktowany surowiec nadaje charakter ekspozycji i buduje wrażenie głębi, jednocześnie posiadając praktyczne walory użytkowe. Takie podejście jednocześnie pomaga zerwać z przekonaniem, że tło powinno być „nieme” i neutralne. W połączeniu z kinetycznymi cechami całego systemu, użycie trzciny pozwala na wizualne uprzestrzennienie i budowanie wieloplanowej ekspozycji.