Wdrożenia – dodatkowa pula!
Ogłaszamy czwarty, dodatkowy nabór na wdrożenia w ramach Dolnośląskiej Sieci Wzornictwa Przemysłowego! Rezultaty projektu udało się rozszerzyć o dwa wdrożenia, na które ogłaszamy nowy nabór.
OCENA
Jest OK!
28/08/2014

Nabór skierowany jest do wszystkich 30 przedsiębiorstw, które przeszły wzorniczy audyt technologiczny w ramach projektu, a nie zostały wybrane do wdrożeń w trzech podstawowych naborach. Nie ma znaczenia fakt, czy przedsiębiorstwa skorzystały z możliwości uczestnictwa w poprzednich naborach.

Dodatkowy nabór do wdrożeń Dolnośląskiej Sieci Wzornictwa Przemysłowego trwa do 5 września 2014 r.

Nabór odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie uczestnictwa we wdrożeniach w ramach projektu Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego.

Wnioski należy sporządzać na formularzach stanowiących załącznik numer 1 do Regulaminu.