Wdrożenia po raz trzeci!
Trzeci nabór podstawowy do wdrożeń Dolnośląskiej Sieci Wzornictwa Przemysłowego trwa od 11 sierpnia do 25 sierpnia 2014 r. Skierowany jest do 12 przedsiębiorstw, których wzornicze raporty technologiczne zostały zatwierdzone po 28 maja 2014 roku.
OCENA
Jest OK!
11/08/2014

Nabór odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie uczestnictwa we wdrożeniach w ramach projektu Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego.

Wnioski należy sporządzać na formularzach stanowiących załącznik numer 1 do Regulaminu. 

Przypominamy, że podmioty zainteresowane uczestnictwem we wdrożeniach mogą uzyskać wsparcie konsultacyjne ekspertów ASP Wrocław.

 

Miło nam jednocześnie poinformować, że w związku z rozszerzeniem projektu, na przełomie sierpnia i września br. planujemy organizację naboru dodatkowego, skierowanego do wszystkich przedsiębiorstw, które przeszły procedurę audytu wzorniczego w ramach projektu, a którym nie udało się uzyskać rekomendacji w naborach podstawowych. To łącznie 30 podmiotów.

 

 

Do pobrania: