Wojna i pokój
OCENA
Jest OK!
04/08/2014
Opis
— identyfikacja graficzna wystawy w galerii Szkła i Ceramiki oraz galerii Dizajn we Wrocławiu. Wystawa była poświęcona polskiemu i czechosłowackiemu wzornictwu końca lat 50. i 60..