Ostatnie warsztaty sieciujące DSWP!
Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw oraz projektantów (przedstawicieli nauki oraz praktyków) z regionu na bezpłatne warsztaty z zakresu współpracy w procesie rozwoju produktu wzorniczego oraz funkcjonowania zespołu projektowego. Są to ostatnie warsztaty realizowane w ramach projektu.
OCENA
Jest OK!
21/05/2014

Warsztaty (dwie jednodniowe edycje) obędą się we 12 i 13 czerwca (czwartek, piątek) w Centrum Rozwoju Zawodowego Krzywy Komin (ul. Dubois 33/35a).

Zajęcia odbywać się będą w godzinach

10:00 - 18:00 – 12 czerwca

09:00 - 17:00 – 13 czerwca


Tematyka warsztatów:
  • czynniki sukcesu w procesie rozwoju nowego produktu wzorniczego z punktu widzenia projektanta i przedsiębiorcy,

  • symulacja kluczowych etapów współpracy między projektantem i przedsiębiorcą w procesie rozwoju nowego produktu: efektywne zarządzanie i komunikacja w projekcie wzorniczym,

  • przykłady polskich/regionalnych case study z zakresu współpracy projektant-przedsiębiorca,

  • sesja networkingowa i możliwość nawiązania relacji biznesowych.

Warsztaty prowadzą trenerzy-praktycy z Concordia Design 

Grupy docelowe:

- właściciele i pracownicy dolnośląskich przedsiębiorstw (w szczególności produkcyjnych oraz branż: produkcji środków transportu, elektronicznej i elektromaszynowej, w tym AGD/RTV, chemicznej, farmaceutycznej, informatycznej, oświetleniowej, meblarskiej, produkcji opakowań, produkcji elementów wyposażenia przestrzeni publicznych),

projektanci-praktycy (absolwenci kierunków wzorniczych uczelni wyższych, wykonujący zawód projektantów) oraz pracownicy naukowi i doktoranci o specjalizacjach związanych z projektowaniem nowych produktów i usług.

Grupy docelowe szczegółowo opisane są w regulaminie warsztatów    


UWAGA!
 Pierwszeństwo w procesie rekrutacyjnym mają osoby biorące udział w warsztatach organizowanych osobno dla przedsiębiorców i projektantów w ramach projektu Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego, a także przedstawiciele nauki oraz kobiety.


Rekrutacja:

Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc w Punkcie rekrutacyjnym - Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Gospodarczego, ul. G. Zapolskiej 4 (pok. 115), 50-032 Wrocław w dni robocze, w godzinach 8:00-15:30. Można je również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wzornictwo@um.wroc.pl w celu rezerwacji miejsca, jednak wymaga to osobistego złożenia podpisu pod ankietą w Punkcie rekrutacyjnym lub przesłania podpisanego oryginału zgłoszenia pocztą tradycyjną, najpóźniej w dniu 2 czerwca 2014 r.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE.


Do pobrania: