Warsztaty sieciujące DSWP w Krzywym Kominie!
Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw oraz projektantów (przedstawicieli nauki oraz praktyków) z regionu na bezpłatne warsztaty z zakresu współpracy w procesie rozwoju produktu wzorniczego oraz funkcjonowania zespołu projektowego.
OCENA
Jest OK!
06/03/2014

Warsztaty (dwie jednodniowe edycje) obędą się we 27 i 28 marca (czwartek, piątek) w Centrum Rozwoju Zawodowego Krzywy Komin (ul. Dubois 33/35a).

Zajęcia odbywać się będą w godzinach

10:00 - 18:00 - 27 marca

09:00 - 17:00 - 28 marca 


Tematyka warsztatów:

  • czynniki sukcesu w procesie rozwoju nowego produktu wzorniczego z punktu widzenia projektanta i przedsiębiorcy
  • symulacja kluczowych etapów współpracy między projektantem i przedsiębiorcą w procesie rozwoju nowego produktu: efektywne zarządzanie i komunikacja w projekcie wzorniczym
  • przykłady polskich/regionalnych case study z zakresu współpracy projektant-przedsiębiorca
  • sesja networkingowa i możliwość nawiązania relacji biznesowych

Warsztaty prowadzą trenerzy-praktycy z Concordia Design 


Grupy docelowe:

  • właściciele i pracownicy dolnośląskich przedsiębiorstw (w szczególności produkcyjnych oraz branż: produkcji środków transportu, elektronicznej i elektromaszynowej, w tym AGD/RTV, chemicznej, farmaceutycznej, informatycznej, oświetleniowej, meblarskiej, produkcji opakowań, produkcji elementów wyposażenia przestrzeni publicznych)
  • projektanci-praktycy (absolwenci kierunków wzorniczych uczelni wyższych, wykonujący zawód projektantów) oraz pracownicy naukowi i doktoranci o specjalizacjach związanych z projektowaniem nowych produktów i usług

Grupy docelowe szczegółowo opisane są w regulaminie warsztatów.

UWAGA! Pierwszeństwo w procesie rekrutacyjnym mają osoby biorące udział w warsztatach organizowanych osobno dla przedsiębiorców i projektantów w ramach projektu Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego, a także przedstawiciele nauki oraz kobiety.


Rekrutacja:

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 marca 2014 r. do Punktu rekrutacyjnego: Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Gospodarczego, ul. G. Zapolskiej 4 (pok. 115), 50-032 Wrocław w dni robocze, w godzinach 8:00-15:30. Można je również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wzornictwo@um.wroc.pl w celu rezerwacji miejsca, jednak wymaga to osobistego złożenia podpisu pod ankietą w Punkcie rekrutacyjnym lub przesłania podpisanego oryginału zgłoszenia pocztą tradycyjną, najpóźniej w dniu 20 marca 2014 r.


Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE.


Do pobrania:

Regulamin warsztatów

Formularz ankiety rekrutacyjnej – warsztaty sieciujące


Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego to projekt realizowany przez Województwo Dolnośląskie, Gminę Wrocław i Akademię Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, wspierający współpracę przedsiębiorcy-nauka