Pracownia Projektowania Kinetycznego
5
bio

Prowadzący:

ad. hab. Piotr Jędrzejewski as. Piotr Stocki

Pracownia Projektowania Kinetycznego jest nowo powstałą pracownią która zajmowałaby się projektowaniem przedmiotów w których konstrukcja i ruch są nierozerwalnie związane z ich formą zewnętrzną i w których trudno jest rozdzielić problemy dotyczące formy od konstrukcji i technologii.
Studenci pracowni będą mogli podejmować zadania związane z następującymi przykładowymi obszarami projektowania:

- projektowanie pojazdów poruszanych siłą mięśni
- projektowanie obiektów edukacyjnych związanych z obrazowaniem ruchu w pod różnymi postaciami i w różnych aspektach, w których poznawanie praw rządzących ruchem jest podstawowym walorem edukacyjnym
- projektowanie urządzeń prezentacyjno-dystrybucyjnych
- projektowanie wzornicze elementów urządzeń i maszyn

Pracownia zamierza wykorzystać i poszerzć już istniejące kontakty z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.


Info
Pracownia Projektowania Kinetycznego
ppk401asp@gmail.com