Wystawa dla Muzeum Miasta Łodzi
OCENA
Jest OK!
29/10/2013
Opis
Cel ekspozycji to pokazanie dynamicznego charakteru narodzin i rozwoju Łodzi , która z szeregu małych ośrodków miejskich o charakterze rzemieślniczo - rolniczym w przeciągu 200lat ( XIX, XX, XXIw.) stała się znaczącą metropolią europejską. Idea przyświecająca kształtowaniu charakteru poszczególnych ekspozycji to zaakcentowanie sukcesu miasta, które dotknięte przez wojny i inne wydarzenia historyczne wciąż żyje i rozwija się na tle tych wydarzeń. Całość wystawy multimedialnej utrzymana jest w konwencji nowoczesnej z naciskiem na nowe technologie, natomiast obudowy stanowisk są zachowane w neutralnych formach i kolorach. Charakter historyczny uzyskany będzie poprzez stylizację części projekcyjnych. Klimat wnętrza przypominać ma magazyn po trosze fabryczny oraz muzealny.
Koncepcja podziału ekspozycji sali głównej oparta jest na przenikającym się układzie chronologii czasu oraz czterech tematów wystawy (METROPOLIA, LUDZIE, POSTĘP I SUKCES). Przestrzeń działów problemowych podzielona jest tu poprzecznie na linie czasu zgodnie z kolebkowymi sklepieniami z naniesioną podziałką graficzną. Strefa wejściowa - PROLOG znajdzie się w wąskiej przestrzeni w obszarze pochylni prowadzącej do głównej sali ekspozycyjnej. Na końcu układu architektonicznego znajduje się wydzielona strefa BIBLIOTEKI
W pobliżu BIBLIOTEKI mieści się pomieszczenie techniczne – serwerowania obsługujące elektryczno-technologiczną infrastrukturę wystawy. Dominującym elementem jest centralna oś wystawy – inspirowana ulicą Piotrkowską strefa Metropolii. Autorzy: Bartosz Jakubicki/ Dominika Sobolewska / Katarzyna Jagiełło / Aleksandra Gajzler