Projekt wystawy ciała ludzkiego
OCENA
Jest OK!
29/10/2013
Opis

Motywem przewodnim determinującym charakter wszystkich eksponatów i przestrzeni wystawy będzie laboratorium przyszłości, poświęcone człowiekowi. Stylistyka będzie oscylować wokół estetyki hi-tech (zaawansowanych technologii) oraz form biotechnicznych i bimorficznych.. Prezentacja trudnych zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych w zupełnie nowatorskiej formie i przekazanie informacji naukowych poprzez interaktywną zabawę, to zadanie stawiane przed nową wystawą. warsztaty dla młodych naukowców będą niezwykłą ofertą dla grup zorganizowanych - stanowiąca uzupełnienie prezentowanej w szkole wiedzy. Każdy z eksponatów oraz scenariusze warsztatów naukowych zostały zaprojektowane w oparciu o zatwierdzoną przez MEN „Podstawę programową” dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dla klientów indywidualnych wystawa będzie atrakcyjną alternatywą dla spędzenia wolnego czasu w gronie rodziny, dla turystów (szczególnie tych podróżujących z dziećmi) niezwykłą atrakcją miasta Wrocławia. Autorzy: Bartosz Jakubicki / Dominika Sobolewska/Katarzyna Jagiełło / Aleksandra Gajzler